Проведення конкурсів

 

www.parus.ua > Освіта > Парус - навчальним закладам > Конкурси

Проведення конкурсів

Група компаній "Парус" в рамках програми проводить ряд конкурсів, участь в яких дасть можливість її учасникам підняти свій рейтинг, а також деяку зацікавленість студентів і учнів у підвищенні своєї успішності.

Краща розробка навчально-методичних матеріалів для викладання програмних продуктів «Парус»

До цієї роботи залучені ВНЗ та навчальні центри (державні та комерційні), зацікавлені в створенні нових актуальних навчальних програм і курсів для підвищення кваліфікації фахівців і наданні другої вищої освіти. 
Напрями спільної з методистами та викладачами ВНЗ співпраці:
  • Розробка методичних та навчальних посібників. Подальше їх видання з метою поширення студентам, партнерам і клієнтам  ПАРУС. 
  • Розробка наскрізний програми на базі ПП «Парус» з предметів і курсів: Бухгалтерський облік, Планування, Управління персоналом, Управління фінансами, Логістика і т.д. 
  • Розробка практичних завдань для переддипломної практики студентів. 
  • Організація дистанційного навчання (наприклад, розробка типового веб-сайту, що містить всі лабораторні та практичні роботи для студентів).
Учасниками конкурсу можуть стати викладачі навчальних закладів, які безпосередньо беруть участь у розробці навчально-методичних матеріалів з використанням програмних продуктів «Парус» в навчальному процесі та викладають відповідні предмети. Кращі розробки з оголошенням авторства будуть рекомендовані для впровадження навчальним закладам - партнерам по проведенню програми. 
Конкурс проводиться щорічно. Матеріали на конкурс приймаються до 10 вересня кожного року.
 
Автори кращих методик будуть нагороджені грошовими преміями.
   
Конкурс для студентів проводиться в наступних номінаціях: 

В кожній номінації присуджується 3 призових місця. 

Курсові та дипломні роботи приймаються до 10 вересня кожного року. 
Роботи приймаються в електронному вигляді за E-mail: market@parus.com.ua 
Роботи будуть оцінюватися провідними фахівцями групи компаній "Парус". Результати будуть оголошені на web-сайті групи компаній "Парус" і в засобах масової інформації.
  
Переможці конкурсу викладацьких робіт 2012-2013 років:
ПІБ

Вищий навчальний заклад

Наукова робота

Тоцька Олеся Леонтіївна

Східноєвропейський національний університет ім. Леси Українки

«Інформаційні системи і технології у фінансах»

Семенюк Юлія Федорівна

Техничний коледж Національного університета Водного Господарства та Природокористування, Рівне

«Информаційні системи і технології»

Клімушин Петро Сергійович

Харківський Регіональний інститут Національної Академії Державного Управління

«Інформаційні системи управління персоналом»

Царьов Роман Юрійович

Приходько Катерина Дмитрівна

Одеська Національна Академія зв'язк ім. О. С. Попова

Методичні вказівки до лабораторних робіт «Автоматизація документообігу»

Греченкова Людмила Миколаївна 

Костюк Евгенія Миколаївна 
 
Дудка Наталія Миколаївна 
 
Бутова Тетяна Юріївна
Торгівельно-Економічний коледж КНТЕУ

Методичні рекомендації з викладання ПП Парус: «Торгівля та склад» та також «Парус-Готель», та  Парус-Ресторан»;

Методичні вказівки та завдання до навчального тренингу із використанням модулю «Парус-Зарплата».

Пурський Олег Іванович

 Київський національний торгівельно-економічний університет

Екзаменаційні квитки до навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці».

Авторизацiя
Подiлитися