Системи автоматизації "Парус"

 

www.parus.ua > Продукцiя

Системи автоматизації "Парус"

В умовах зростаючих вимог до управління і керованості підприємством група компаній "Парус" зуміла відійти від рішення тільки лише облікових задач автоматизації, таких як бухгалерський, податковий, виробничий та складський облік. Компанія створила технологію комплексної автоматизації управління підприємством, що вирішує завдання поточного (бюджетування) і оперативного планування, управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю, управління фінансовими ресурсами підприємства та ін. Крім того, нами здійснюється правова підтримка бізнесу, що знайшло своє відображення в інформаційно-аналітичній системі по законодавству України "Парус-Консультант".

 

Узагальнюючи весь спектр програмних продуктів ПАРУС, по галузям та рівням застосування, його можна згрупувати наступним чином:

Авторизацiя
Подiлитися