Парус-Канцелярія

 

www.parus.ua > Продукцiя > Для середнього і малого бізнесу > Канцелярія

Парус-Канцелярія

Парус - Канцелярія

 

Модуль забезпечує управління діловодством та службовим листуванням в організаціях, які використовують великі масиви вхідної, вихідної та внутрішньої документації, дозволяючи систематизувати всю інформацію по різних типах документів, скоротити час на пошук документів в спеціалізованих

відділах або сховищах, згідно повноважень розподіляти навантаження між співробітниками, підвищувати виконавчу дисципліну, відстежуючи загальну картину роботи у структурному підрозділі, а також забезпечувати взаємозамінність співробітників.
 
­
Модуль Парус-Канцелярія охоплює основні розділи традиційного діловодства:
• управління вхідними/ вихідними документами;
• ведення реєстру кореспонденції;­
• облік звернень громадян;
• ведення документів в архіві;
• формування розсилок електронною поштою за встановленими параметрами.
 
Управління вхідними документами дозволяє:
• реєструвати та вести облік зовнішніх документів, які надходять до підприємства/
організації;
• розподіляти за виконавцями та контролювати відпрацювання вхідної документації;
• закріплювати штрих-коди за документами для їх швидкого та зручного пошуку в списку;
• реєструвати дати, теми та зміст документів;
• реєструвати дані про відправника кореспонденції;
• контролювати наявність інформації про зв'язок між документами.
 
Управління вихідними документами дозволяє:
• реєструвати та вести облік всіх вихідних документів;
• реєструвати дати, теми, зміст документа та резолюції по документу;
• реєструвати дані про одержувача кореспонденції;
• контролювати наявність інформації про зв'язок між вхідними і попередніми документами.
 
Парус-Канцелярія дозволяє формувати різні звіти в т.ч. журнали реєстрації вхідних та вихідних документів, журнал реєстраціі пропозицій, заяв і скарг громадян та ін. Особливістю модуля є можливість завантажувати файли в електронному форматі, вести історію листування і встановлювати рівень доступу користувачів до інформації.
 
Замовити безкоштовну презентацію системи.
 
Авторизацiя
Подiлитися