Всеукраїнська програма «ПАРУС - для навчальних закладів України»

 

www.parus.ua > Освіта > Парус - навчальним закладам

Всеукраїнська програма «ПАРУС - для навчальних закладів України»

 Програма затверджена Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України для розповсюдження у  навчальних закладах для підготовки фахівців з вищою освітою в Україні
  Сьогодні ПЗ «Парус» в навчальному процесі використовують більше 650 НЗ по всій території України. Бажаєте бути серед їх числа? 

 

Які облікові й управлінські задачі автоматизуються за допомогою ПЗ «Парус» 

Студенти  навчального закладу можуть отримати навички роботи із системами комплексної автоматизації таких завдань госпрозрахункових і бюджетних підприємств, організацій та установ:

 Мета програми

Сприяння НЗ і навчальним центрам у підготовці високо-кваліфікованих фахівців.

Сьогодні, коли в країні особливо гостро відчувається брак кваліфікованих управлінських кадрів, значення галузевої і вузівської науки важко переоцінити. Саме тому ПАРУС з 1999 почала активно співпрацювати з передовими українськими НЗ і впроваджувати повномасштабну програму «ПАРУС - для навчальних закладів України».

Організовуючи подібний захід, ПАРУС керувалася прагненням підвищити рівень знань слухачів, адже сьогодні вивчення таких предметів, як економіка, бухгалтерський облік і аудит, фінанси, менеджмент, маркетинг і право неможливо уявити без використання відповідного програмного забезпечення. Проте, на жаль, навчальні заклади часто мають у своєму розпорядженні або неякісні програмні продукти (неліцензійні чи морально застарілі), або не мають підтримки з боку розробника цих систем (навчання, методичні матеріали та інш.). 

 Для студентів яких спеціальностей будуть корисні наші продукти

 

* Парус-Підприємство 8 поставляється тільки за умови наявності відповідних апаратно-технічних можливостей і власного фахівця підтримки 

Група компаній ПАРУС пропонує для впровадження в навчальний процес такі програмні продукти: 

Парус-Підприємство 7.40 (для Windows) - проста і зручна, але в той же час потужна повнофункціональна система, призначена для використання на підприємствах малого та середнього бізнесу різної галузевої спрямованості. Дана система створена на базі Visual FoxPro, реалізована під Windows. Вона дозволяє автоматизувати всі облікові і ряд управлінських задач підприємств малого та середнього бізнесу; 

Парус-Підприємство 8.хх (powered by Oracle) - Система орієнтована на комплексну автоматизацію управління та обліку на середніх і великих підприємствах різної галузевої спрямованості, а також у корпораціях, холдингах з територіально розподіленого структурою. Гнучкість і функціональність системи дозволяють її використовувати на підприємствах різних типів: від торговельних і сервісних компаній до виробничих і видобувних підприємств. Система побудована в архітектурі "клієнт-сервер" на базі СУБД Oracle з використанням сучасних технологій обробки інформації.

Система інтегрована з усіма поштовими системами, що підтримують IMAP і системами управління документами і діловими процесами. 
 
image
Окремо потрібно виділити інформаційно-аналітичну систему за законодавством України Парус-Консультант, яка містить більше 496 000 (стан бази на серпень 2016 року) нормативно-правових документів, довідник бухгалтерських проводок, набір типових договорів і бухгалтерських бланків, бізнес-словник, курси валют, нормативно-довідкові таблиці, а також унікальну інформацію рекомендаційного і консультаційного характеру.
Перераховані вище системи (крім «Парус-Консультант») складаються з модулів, які можуть працювати як самостійні програми, але повною мірою їх переваги реалізуються при роботі в єдиній базі відповідної комплексної системи.
 
Нижче наведена інформація по модулях системи Парус-Підприємство 7.40, які найчастіше використовуються навчальними закладами для навчання студентів і по інформаційно-аналітичній системі «Парус-Консультант». 
 
Парус-Бухгалтерія - система для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку для підприємств та бюджетних організацій.
Рекомендовані спеціальності: бухгалтерський облік і аудит, фінанси, економіка підприємництва.
Основні форми навчання: семінарські та практичні заняття, з ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері.
Семінарська частину заняття націлена на подальше освоєння знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійної роботи з навчальною літературою, нормативно-правовими актами, на набуття у студентів і слухачів навичок організації та ведення бухгалтерського обліку.
Вивчення теорії і практики ведення бухгалтерського обліку "вручну" супроводжується практичними заняттями з ведення бухобліку на комп'ютері. Ці заняття проводяться у комп'ютерному класі на базі програмних продуктів «Парус». Заняття забезпечуються методичними матеріалами з докладною інструкцією по типовим діям по кожній темі.
 
Парус-Реалізація і склад - система для автоматизації складського обліку для підприємств малого та середнього бізнесу. 
 
Парус-Зарплата - система для автоматизації розрахунку та нарахування заробітної плати для підприємств малого та середнього бізнесу та бюджетних організацій.
Рекомендовані спеціальності: бухгалтерський облік і аудит, фінанси, економіка підприємництва.
Основні форми навчання: семінарські та практичні заняття з ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері.
Семінарська частина заняття націлена на подальше освоєння знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійної роботи з навчальною літературою, нормативно-правовими актами, на набуття у студентів і слухачів навичок розрахунку та нарахування заробітної плати.
Заняття забезпечуються методичними матеріалами з докладною інструкцією по типовим діям по кожній темі.
 
Парус-Персонал - система призначена для комплексного рішення задач управління персоналом на підприємстві. Система дозволяє автоматизувати ведення штатного розкладу організації, ведення персонального обліку співробітників, автоматичну розробку наказів з одночасним внесенням в облікові дані змін, формування звітів.
 
Парус-Менеджмент і Маркетинг - CRM-система призначена для автоматизації роботи менеджерів з продажу та обслуговування клієнтів, а також співробітників відділів маркетингу.
Рекомендовані спеціальності: менеджмент організацій, маркетинг.
Основні форми навчання: практичні заняття - на базі експериментальних умов підприємства студенти освоюють методику автоматизації менеджменту організації. Заняття забезпечуються методичними матеріалами з докладною інструкцією по типовим діям по кожній темі.
 
Парус-Ресторан - система призначена для автоматизації роботи ресторанів, кафе і підприємств громадського харчування. Система дозволяє автоматизувати робочі місця офіціантів, касирів, адміністраторів залу і працює з багатьма типами касових апаратів і фіскальних реєстраторів. Система вирішує задачі ведення калькуляцій страв і напівфабрикатів, списання, контролю руху продуктів, друку калькуляційних карт, меню, замовлень по кухні і бару та ін . 
 
Парус-Готель - система призначена для автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів готелів. Система вирішує задачі ведення структури номерного фонду, урахування характеристик номерів і тарифів, бронювання, поселення, додаткові послуги, розрахунку будь-якої форми оплати (готівкова/безготівкова), відстеження повторного приїзду, обліку майна в номерах, інтеграції з білінговими телефонними системами, погодинного планування  саун, масажних кабінетів, спортзалів, а також доступу до інформації про завантаження і резервування номерів через Інтернет. 
 
Парус-Турагентство - CRM-рішення для автоматизації роботи з клієнтами туристичних агентств і агентств ділового туризму. 
 
Парус-Консультант - інформаційно-аналітична система по законодавству України, що містить  більше 496 000 (стан бази на серпень 2016 року) нормативно-правових документів, довідник бухгалтерських проводках, набір типових договорів і бухгалтерських бланків, бізнес-словник, курси валют, нормативно- довідкові таблиці, а також унікальну інформацію рекомендаційного і консультаційного характеру.
Рекомендовані спеціальності: правознавство, правоохоронна діяльність, бухгалтерський облік і аудит, економіка, фінанси, банківська справа, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та ін
Основні форми навчання: практичні заняття націлені на самостійну роботу студентів з електронною базою нормативних документів з метою набуття навичок їх практичного використання та обробки. Заняття забезпечуються методичними матеріалами.

Переваги спільного співробітництва за програмою «ПАРУС - для навчальних закладів України» 
Участь у програмі «ПАРУС - для навчальних закладів України» надає викладачам і студентам навчальних закладів ряд переваг:
Учасники 

Щоб стати учасником програми потрібно: 

Група компаній ПАРУС підписує отримані договори зі свого боку та екземпляр НЗ разом з диском відправляє за адресою НЗу. 
  
З усіх питань щодо програми
«ПАРУС - для навчальних закладів України»
Ви можете звертатися в відділ маркетингу головного офісу групи компаній Парус: 
02088, м.Київ, вул. Є. Харченка (Леніна), 42,
тел. (095) 286-17-50
e-mail: market@parus.com.ua
 

 

наверх
Авторизацiя
Подiлитися