www.parus.ua > Продукцiя > Для середнього і малого бізнесу > Персонал

Версия для печати

Парус-Персонал

Парус - Персонал

Автоматизована система управління персоналом "Парус-Персонал" призначена для комплексної автоматизації бізнес-процесів HR-департаменту та відділу кадрів. 

Використання системи значно підвищує ефективність управління персоналом і полегшує HRM-процеси (Human Resource Management), в т.ч. завдання рекрутингу, мотивації, підвищення кваліфікації та ін 

Функціонал системи дозволяє автоматизувати:

Рекрутинг: 
 • реєструвати в системі анкети співробітників з можливістю подальшого їх виведення на друк; 
 • формувати добірку анкет згідно вказаними параметрами; 
 • автоматизувати процес прийому на роботу кадрів на підставі вже наявних анкет
Кадровий облік:
 • створювати штатний розклад по співробітниках з можливістю створення вкладених (підлеглих) підрозділів;
 • вести в системі стандартні кадрові накази з їх автоматичною відпрацюванням (на прийом, звільнення, переміщення, відпустки тощо) і можливістю друку як в стандартному текстовому варіанті так і у вигляді деяких стандартних форм (форма розпорядження на відпустку і т.д.);
  Парус - Персонал
 • вести табеля співробітників; 
 • виконувати дії, пов'язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, виведенням за штат, наданням відпустки тощо. Дані по співробітниках автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися; 
 • вести облік інформації про курсову підготовку, атестації і відпустки співробітників, виконання ними посад і переміщення усередині організації, а також облік про військовозобов'язаних.
HRM: 
 • ведення обліку стягнень та заохочень; 
 • можливість інтеграції з системами контролю доступу в приміщення і системою нарахування заробітної плати.
Звітність:  
 • штатний розпис у розрізі посад і співробітників; 
 • звіт по руху співробітників; 
 • звіт за стажем роботи; 
 • звіт за вакантними посадами (форма 3-ПН); 
 • перелік дітей для надання допомоги. 
 • У системі також передбачена можливість друку статистичних звітів: звіт за формами 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 10-1, 9-ДС; 
 • Також є можливість отримати відомості по військовозобов'язаним, укомплектованості і вакантним посадам на підприємстві й багато інших звітів.
Парус - Персонал
Система "Парус-Персонал" дає можливість отримувати користувальницькі звіти облікового характеру на підставі відібраних співробітників по тим чи іншим умовам відбору, слід зазначити, що поля, що включаються в такий звіт, вибираються користувачем самостійно, що робить систему більш гнучкою та функціональною. Налаштовані користувачем звіти зберігаються в базі даних і при подальшому їх виклику досить вказати ім'я звіту для виведення на друк.
Шаблони для друку документів містяться у форматі Excel, тому при необхідності є можливість їх редагування.
 

 

Додаткові функції:

 • забезпечена можливість оперативного відбору співробітників за заданими критеріями, що дозволяє отримувати оперативні зведення з різних напрямків діяльності персоналу;
 • в системі реалізована функція розмежування прав доступу до окремих розділів, що є необхідною умовою при роботі в системі декількох користувачів.
 • Система Парус-Персонал знаходиться в єдиному інформаційному середовищі з іншими модулями Парус-Підприємства 7, зокрема, вона може використовуватися спільно з "Парус-Заробітна плата" для формування більш повної звітності та для полегшення розрахунку заробітної плати.

 

© 2003-8 Парус